WYSIWYG Web Builder
De filatelistenvereniging 'Gabriël' is aangesloten bij de KNBF en de Wereldbond St. Gabriel
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Reint Huizinga
E-mail:
r.t.huizinga@hetnet.nl
Anneke Meeuwenoord-Bruikman
E-mail: an
neke@meeuwenoord.com
 
Rik van Andel
E-mail: phvandel@hotmail.com
Op iedere ledenvergadering van "Gabriël"
is er een prachtige verloting met vele leuke
prijzen. (prachtige series zeldzame postzegels,
filatelistische lectuur v.w.btr. Bijbel en
Christendom, etc.).
De heer Jaap van Dijk weet iedere bijeenkomst
de leden weer te verrassen.